Οδηγίες για Υποψήφιους στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών

Οι μαθητές:

o      προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο (έως  09:10  π.μ)

o      επιδεικνύουν στην είσοδο τη σχολική κάρτα με αρνητικό self test καθώς και το δελτίο εξεταζόμενου (καρτελάκι), αλλιώς δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο.Υπενθυμίζουμε ότι το self test το καταχωρίζετε στο https://self-testing.gov.gr .

o      εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Λυκειακής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι:

o      Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης η αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις εξετάσεις και οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μη δημιουργεί πρόβλημα στην διεξαγωγή των εξετάσεων.

o      Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.     

o      Οι προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους μόνο μπλε ή μαύρο στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και θερμός, ή μπουκαλάκι με νερό.