Κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικά Δελτία και Παράλληλα Μηχανογραφικά Δελτία

Από τις 25 Ιουνίου 2021, οι τελειόφοιτοι, οι απόφοιτοι που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και οι υποψήφιοι με την κατηγορία 10% μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργήσουν ή να επανεκδώσουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και στην εφαρμογή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα για το σχολείο μας, επειδή είναι εξεταστικό κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Αγγλικά, οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ' Λυκείου παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα 28-6-2021 ώρα 11:00 με 14:00 ή την Τετάρτη 30-6-2021 ώρα 08:30 με 11:00 για να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (μόνο όσοι έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις) και να παραλάβουν το Απολυτήριο.