Ενημέρωση μαθητών

  • Οι μαθητές της Γ' Λυκείου μπορούν από 28-6-2013 έως 12-7-2013 να εισέρχονται στην ιστοσελίδα http://exams.minedu.gov.gr με τον κωδικό τους για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου.
  • Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συμπλήρωση του δελτίου τους, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 2-7-2013, την Παρασκευή 5-7-2013, την Τρίτη 9-7-2013 καθώς και την Παρασκευή 12-7-2013. Αυτές τις 4 ημέρες όσοι υποψήφιοι έχουν καθυστερήσει μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους είτε για υπαγωγή σε κάποια ειδική περίπτωση είτε για να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν).
  • Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη από τις 8:30 έως 13:30.
  • Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου θα γίνουν από 2 έως 10 Σεπτεμβρίου. Κατεβάστε το πρόγραμμα εξετάσεων στο τέλος του άρθρου.
  • Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 (Αγιασμός και βιβλία).
  • Αλλαγές κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής θα γίνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Μετεγγραφές από Γενικό Λύκειο σε Επαγγελματικά Λύκεια θα γίνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Μαθητές με σοβαρά προβλήματα είναι δυνατόν να ενταχθούν στην κατηγορία των "κατ'ιδίαν διδαχθέντων" ή  "κατ' οίκον διδαχθέντων".
  • Για ένταξη στους προφορικά εξεταζόμενους (Φ.Α.) απαιτείται Γνωμάτευση ΚΕΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου η οποία να είναι εν ισχύ (3 χρόνια από την έκδοση).