Ειδικό μάθημα Αγγλικών

Παρακαλούνται οι μαθητές που δίνουν το Σάββατο (15-6-2013) Αγγλικά ως ειδικό μάθημα να έχουν μαζί τους το Δελτίο Υποψηφίου στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό μάθημα. Σε περίπτωση που έχει καταστραφεί, θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο να το αντικαταστήσουμε άμεσα.