Κάδοι ανακύκλωσης

Την Παρασκευή 16-12-2011, το σχολείο μας απέκτησε κάδο ανακύκλωσης Μπαταριών από την εταιρεία ΑΦΗΣ και κάδο ανακύκλωσης λαμπτήρων από την εταιρεία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ.