Ανάθεση σε πρακτορείο της εκδρομής της A' Λυκείου

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών για την 3ημερη εκδρομή της Α' Λυκείου στις 6,7 και 8 Μαΐου 2022, η επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, αφού εξέτασε τις προσφορές, αποφάσισε την ανάθεση της 3ημερης εκδρομής ταξιδιωτικό γραφείο Smile@cadimos, γιατί κατέθεσε την οικονομικότερη και πλέον συμφέρουσα προσφορά για τη συγκεκριμένη εκδρομή.