Ενημερωτική Συνάντηση - Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Σας καλούμε την Παρασκευή 20-12-2019 από 12:00 έως 14:00:

α) σε ενημερωτική συνάντηση γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών.

β) να στηρίξετε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι που οργανώνουν οι μαθητές μας στο χώρο του σχολείου.