Εγγραφές - Δικαιολογητικά

Για τις εγγραφές των μαθητών της Α' Λυκείου, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από 02/09/2019 μέχρι 11/09/2019):

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως μαθητή/τριας (από τα ΚΕΠ)
  2. Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ)
  3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ...), ο οποίος θα αναγράφει τη Διεύθυνση κατοικίας
  4. Φωτοτυπία Ταυτότητας μαθητή/τριας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και εκτυπώστε την μπρος-πίσω)


Για τις επανεγγραφές των μαθητών της Β' και Γ' Λυκείου, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από 02/09/2019 μέχρι 11/09/2019):

  1. Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και τυπώστε την μπρος-πίσω)