Εγγραφές - Δικαιολογητικά

Για τις εγγραφές των μαθητών οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από τη Δευτέρα 3-9-2018 μέχρι την Τρίτη 10/09/2018):

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως μαθητή/τριας (από τα ΚΕΠ)
  2. Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)
  3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ...), ο οποίος θα αναγράφει τη Διεύθυνση κατοικίας
  4. Φωτοτυπία Ταυτότητας μαθητή/τριας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και τυπώστε την μπρος-πίσω)