Απολυτήρια Γ' Λυκείου

Από Τρίτη 20/6/2017 οι μαθητές της Γ' Λυκείου μπορούν να έρθουν να παραλάβουν τα Απολυτήρια, τους ελέγχους προόδου, καθώς και να πάρουν κωδικό για το μηχανογραφικό τους.