ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2017.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2017, πρέπει να υποβάλουν χειρόγραφα στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία για ενημέρωση.