Άτόμα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%

Εγκύκλιος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακ. έτος 2016-17, με τη ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%.

Επισυνάπτονται το σχετικό Δελτίο Τύπου, τα Παραρτήματα και το υπόδειγμα της Αίτησης, όπως αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.