Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ

Αφορά υπαγωγή υποψηφίων σε κοινωνικά κριτήρια, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σοβαρές παθήσεις 5%.