Βραβείο Euroscola

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων συγχαίρει όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Euroscola. Ιδιαιτέρως συγχαίρει το μαθητή Δραγάτση Ευθύμιο της Β' Τάξης που θα εκπροσωπήσει το σχολείο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.