Βαθμολογίες Πανελληνίων Εξετάσεων

Ανακοινώθηκαν στις 25-06-2012 οι βαθμοί των Πανελληνίων Εξετάσεων 2012. Επίσης αναρτήθηκαν όσοι μαθητές της Γ' Τάξης αποφοίτησαν και όσοι παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας. Οι μαθητές της Α' και Β' τάξης που προάγονται ή παραπέμπονται ανακοινώθηκαν στις 26-06-2012.