Ενημέρωση των μαθητών της Γ' Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Κατεβάστε την εγκύκλιο 2013 με θέμα:

Ενη?έρωση ?αθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά
Α.  ?ε  τα  εξεταζό?ενα  ?αθή?ατα  σε  πανελλαδικό  επίπεδο,  την  επιλογή  του  δεύτερου  ?αθή?ατος γενικής παιδείας και των επιστη?ονικών πεδίων
Β.  ?ε  την  πρόσβαση  στην  τριτοβάθ?ια  εκπαίδευση  για  το10%  των  θέσεων  εισακτέων  χωρίς  νέα εξέταση