ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2021-22

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως τη Δευτέρα 20-09-2021:
Τα σχετικά αιτήματα (τα οποία θα παραληφθούν στη συνέχεια με εμπιστευτικό πρωτόκολλο) για ένταξη μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Για τους μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ήτοι :
1. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια
2. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική
ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση
εξειδικευμένου κέντρου
3. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα
4. Μαθητές με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.)
5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια
6. Μαθητές που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και
CD4<500
7. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)
8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της
9. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει
λιγότεροι από 12 μήνες
10. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24

Για τους μαθητές που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα
που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως:
1. άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
2. άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών τοτελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή
περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
3. άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,
4. άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση,
χρόνια νεφρική νόσος σταδίου)
5. άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με
CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων​


Η αποστολή των αιτημάτων που εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των γονέων/κηδεμόνων στην
οποία θα αναγράφεται ρητώς ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου
9 της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-09-2021 απόφασης με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 4187/10-
09-2021 και δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. Φάκελο ο οποίος θα περιέχει τη σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, καθώς και το σύνολο
των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/

Attachments:
Download this file (Ex Apostasews ekpaideush 2021-2022.pdf)Ex Apostasews ekpaideush 2021-2022.pdf[ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]951 kB
Download this file (FEK_4187.pdf)FEK_4187.pdf[ΦΕΚ 4187]465 kB
Download this file (FEK_4188.pdf)FEK_4188.pdf[ΦΕΚ 4188]162 kB