Έλεγχοι Επίδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι επίδοσης όλων των μαθητών του σχολείου μας για το Σχολ. Έτος 2019-20, έχουν σταλεί με email στις 18-06-2020.