Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες (Πάσχα)

Ενημέρωση

Θα δύναται να παρέχεται σε προαιρετική βάση εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια των δύο επερχόμενων εβδομάδων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη 15.04.2020 ως και Τρίτη 21.04.2020.
Κατά το διάστημα των διακοπών του Πάσχα (τις ημέρες 13/4, 14/4, 22/4, 23/4 και 24/4) ο προγραμματισμός των τηλε-μαθημάτων και η ενημέρωση των μαθητών θα γίνεται από τον ίδιο τον διδάσκοντα, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στα emails των γονέων των μαθητών.