Ηλεκτρονική Τάξη eclass (η-τάξη)

Αριστερά στο μενού της ιστοσελίδας μας υπάρχει ο σύνδεσμος η-Τάξη (eclass), στον οποίο οι καθηγητές προσθέτουν καθημερινά τα ηλεκτρονικά τους μαθήματα (με υλικό και εργασίες για τους μαθητές).

Κάποια μαθήματα είναι ανοιχτά για όλους και κάποια μαθήματα είναι ανοικτά με εγγραφή. Όσα μαθήματα είναι ανοικτά με εγγραφή, οι μαθητές θα πρέπει να συνδεθούν στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/

Όσοι μαθητές έχουν κάνει ήδη εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/, να πατήσουν το κουμπί Είσοδος στην η-τάξη με λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, να βάλουν το Username και το Password που έχουν και να επιλέξουν τα μαθήματα της τάξης τους για να κάνουν εγγραφή.

Όσοι μαθητές δεν έχουν κάνει εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να επισκεφθούν το άρθρο Οδηγίες εγγραφής μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να δημιουργήσουν λογαριασμό.