Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου

- Από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.

- Οι απόφοιτοι για την κατηγορία του 10%, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα για να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας, έχοντας μαζί τους το καρτελάκι τους.

- Επίσης, από τις 22 Ιουνίου 2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο στην ιστοσελίδα https://exams.it.minedu.gov.gr/.

- Από την Πέμπτη 5-7-2018 μέχρι Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ στην ιστοσελίδα https://exams.it.minedu.gov.gr/), αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 22 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου με την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα γραπτώς εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά νέο μηχανογραφικό δελτίο με τη νέα του κατηγορία. ​