Ενημέρωση για Ελέγχους - Απολυτήρια 7ου ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα Α' και Β' Λυκείου στο χώρο του σχολείου.

Έλεγχοι προόδου Α' , Β' και Γ' Λυκείου θα δίνονται από Πέμπτη 21-06-2018.

Απολυτήρια Γ' Λυκείου θα δίνονται από Δευτέρα 25-06-2018.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα δίνονται από Δευτέρα 16-07-2018.