Έλεγχοι προόδου Α' και Β' Λυκείου

Από Πέμπτη 8/6/2017 οι μαθητές της Α' και Β' Λυκείου μπορούν να έρθουν να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου. Οι ημέρες που θα μπορούν να έρχονται στο σχολείο είναι Τρίτες και Πέμπτες (τις υπόλοιπες ημέρες το σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων).