Μηχανογραφικό Δελτίο 2017

Κατεβάστε το Μηχανογραφικό Δελτίο 2017 για να δείτε τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει ηλεκτρονικά σε 2η φάση (μετά τις πανελλήνιες), σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.