Στρατεύσιμοι κλάσης 2020 (γεννηθέντες το 1999)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννημένοι το έτος 1999), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική υπηρεσία ή στα ΚΕΠ από 02-01-2017 μέχρι 31-03-2017. Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία