Θερινές Υπηρεσίες

Το σχολείο κλείνει στις 30-6-2016. Θα είναι ανοιχτό όμως κατά την περίοδο των θερινών διακοπών κάθε Τετάρτη, όπου θα δίνονται έλεγχοι, απολυτήρια, βεβαιώσεις συμμετοχής Πανελληνίων (Νέο Συστημα) και βεβαιώσεις πρόσβασης (Παλαιό Σύστημα) στους μαθητές.

Επίσης ειδικά την Τετάρτη 6-7-2016 και την Παρασκευή 8-7-2016, το σχολείο θα είναι ανοιχτό την για απόκτηση κωδικών και την υποστήριξη της υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων (Έως 8-7-2016 όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό τους.)