ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερησιων και εσπερινων ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16-5-2016  -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2016

 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-5-2016

 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 -ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2016

 -ΙΣΤΟΡΙΑ

 -ΦΥΣΙΚΗ

 Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-5-2016  -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-5-2016

 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2016

 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 -ΧΗΜΕΙΑ

 Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1-6-2016  -ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ)ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16-5-2016  -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2016

 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 + ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-5-2016

 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 -ΦΥΣΙΚΗ

 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 -ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2016

 -ΙΣΤΟΡΙΑ

 -ΦΥΣΙΚΗ

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 + ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-5-2016 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-5-2016

 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Προγραμματιστικο Περιβαλλον

 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2016

 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 -ΧΗΜΕΙΑ

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1-6-2016

 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

 -ΧΗΜΕΙΑ ? ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.