Εφαρμογή Android Υπολογισμού Μορίων Πανελληνίων Εξετάσεων 2019

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Πανελληνίων Εξετάσεων για συσκευές Android από το Google Play

ή πιο εύκολα σκανάρετε με τη συσκευή σας τον παρακάτω QR Code:

Η εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, συγγενείς και φίλους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η εφαρμογή:
1) υπολογίζει τα μόρια για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορική) όλων των Επιστημονικών Πεδίων.
2) δείχνει σε ποιες σχολές περνάει ο υποψήφιος με βάση τα μόρια που απέκτησε.
3) αποθηκεύει τις βαθμολογίες διαφόρων χρηστών με δυνατότητα μελλοντικής επεξεργασίας τους (φόρτωση βαθμολογίας, αντικατάσταση, διαγραφή, δημιουργία αντιγράφου)
4) δείχνει τις βάσεις των σχολών με δυνατότητα αναζήτησης και ταξινόμησης ως προς: Κωδικό Σχολής, Ονομασία Σχολής, Ίδρυμα, Μόρια.