ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ»

Στο πλαίσιο του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού», σας ενημερώνουμε ότι, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές  της Γ? λυκείου του Δήμου Αχαρνών, με απολυτήριο λυκείου 18,1 και άνω και οπωσδήποτε  επιτυχόντες σε οποιαδήποτε σχολή Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., να θέσουν υποψηφιότητα για την υποτροφία που θα δοθεί σε 4 αποφοίτους που εισήχθησαν σε σχολή Α.Ε.Ι. και σε 2 αποφοίτους που εισήχθησαν σε σχολή Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε  400 ? μηνιαίως για 9 μήνες (1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ης Ιουνίου του κάθε  ακαδημαϊκού έτους) και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά από επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων των Σχολών τους.

Προκειμένου να έχει ευρεία απήχηση στους ενδιαφερόμενους και για την αποφυγή τυχόν αδικιών, να μεριμνήσετε όπως ενημερωθούν οι Διευθυντές των Λυκείων του Δήμου Αχαρνών, ώστε να λάβουν γνώση αφενός μεν οι απόφοιτοι των ετών 2014 και 2015 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και αφετέρου  όπως προαναφέρθηκε οι  τελειόφοιτοι έτους 2016-2017.

                                                                                     

Ο Δήμαρχος

Ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος

«Ροδίας Στριφτού»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ