Θερινές Εφημερίες 7ου ΓΕΛ Αχαρνών

Tο 7ο ΓΕΛ Αχαρνών θα είναι ανοιχτό τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε Πέμπτη από 9:00 έως 13:00. Ειδικά στις 2-7-2015, 14-7-2015 και 17-7-2015 οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού τους καθώς και για την παραλαβή των Απολυτηρίων και των Βεβαιώσεων Πρόσβασης.