Υποβολή Αίτησης- Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Οι αιτήσεις των μαθητών της Γ΄Λυκείου και των αποφοίτων θα υποβάλλονται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την παρακάτω εγκύκλιο.