7ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

Tο 7o Γενικό Ενιαίο Λύκειο Αχαρνών λειτούργησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 2006. Είχε μόνο Α' Τάξη Λυκείου. Πρώτος Διευθυντής του Λυκείου ήταν ο Κωνσταντίνος Κατσανδρής, ΠΕ03.
Σήμερα το σχολείο έχει και τις τρεις τάξεις του Λυκείου με Διευθύντρια την κα. Μαύρου Κυριακή ΠΕ11, Υποδιευθυντές την κα. Τσαγκρή Κωνσταντίνα ΠΕ02 και τον κ. Μουζιούρα Παναγιώτη ΠΕ86, 27 εκπαιδευτικούς και σύνολο μαθητών 326.

From Address: To: