Ευγενίδειο Ίδρυμα

Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Υπεύθυνος Καθηγητής: Αρβανιτάκης Διονύσιος, ΠΕ04.