Δοκιμάζω τις Δυνάμεις μου στο Θέατρο 2011-2012

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ: ΔΟΚΙΜΑΖΩ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ