Διδακτικές Παρεμβάσεις στις Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις και στην Ευθεία

Στο σχολείο μας ξεκίνησαν και φέτος οι Διδακτικές Παρεμβάσεις σε βασικά μαθηματικά θέματα, με τη βοήθεια του προγράμματος Δυναμικής Γεωμετρίας Geogebra. Ήδη οι κύριοι Σιαμπλής Σπυρίδων και Μουζιούρας Παναγιώτης πραγματοποίησαν στις 20 και 27-11-2012 μια κριτική προσέγγιση στη διδασκαλία των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και στην ευθεία στο εργαστήριο Πληροφορικής, στους μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Β' Λυκείου.