7ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

Tο 7o Γενικό Ενιαίο Λύκειο Αχαρνών λειτούργησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 2006. Είχε μόνο Α' Τάξη Λυκείου. Πρώτος Διευθυντής του Λυκείου ήταν ο Κωνσταντίνος Κατσανδρής, ΠΕ03.
Σήμερα το σχολείο έχει και τις τρεις τάξεις του Λυκείου με Αναπληρώτρια Διευθύντρια την κα. Τσαγκρή Κωνσταντίνα ΠΕ02, Υποδιευθυντές τον κ. Μουζιούρα Παναγιώτη ΠΕ86 και την κα. Παππού Αικατερίνη ΠΕ02, 27 εκπαιδευτικούς και σύνολο μαθητών 347.

From Address: To: