Αντιμετώπιση της Βίας στις Εφηβικές Σχέσεις 2011-2012

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΤΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ, ΜΠΟΥΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ